Grafolgia
Mvszet
Mdia
Galria
Linkek
 
Grafomagazin


 
Szakmai és Vizsgakövetelmény (SZVK) emeltszintű, okleveles grafológusvizsgához
 
 A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
- Teljes képzésről kiállított abszolutórium: 
  - tanulmányok befejezése (mind három szakmai modul elvégzése)
  - kötelező évközi gyakorlatok (méréstan, elemzéstan, értelmezéstan, tanácsadás) elvégzése
  - elméleti tananyagok (írásbiológia, szimbólumkutatás, pszichológia stb.) évközi beszámolóinak elvégzése 
- Szakdolgozat leadása (5 db esettanulmány, teljes dokumentációval, taanácsadással)
- Minimum érettségi

Grafológus moduláris részvizsgák és szakmai záróvizsga:
- A modulvizsgák lehetők részvizsgaként külön-külön (félévenként egy 
modul)
- A képzés végén egyben (három modul egyszerre)
- Három modulból emeltszintű felkészülés, kiadott tételekkel (írásbeli elméleti és gyakorlati, majd szóbeli)
- A szakmai záróvizsgák kizálag csoportosan, a vizsgabizottság előtt tehetők le!
- Vizsgákat félévente szervezünk, az aktuális időpontot minden vizsga előtt hat-nyolc héttel írjuk ki!

Szakmai garancia:
- Pótvizsgákat nem szervezünk, mert intézményünk garanciát vállal a sikeres emeltszintű szakmai vizsgára!
- Kizárólag azokat a hallgatókat engedjük emeltszintű szakmai vizsgára a képzés legvégén, akik biztosan megfelelnek a követeleményeknek!
- Amennyiben az évközi gyakorlatok és elméleti beszámolók eredményei gyengék, nem javasoljuk az emeltszintű szakmai vizsgára való jelentkezést!
- Egy későbbi vizsgára egyéni tudása és hiányosságai szerint segítünk minden hallgatónak a sikeres felkészülésben.
- Pótvizsga helyett minden lemaradt hallgatónak egyéni mentori segítséget nyújtunk a felzárkózáshoz!