Grafolgia
Mvszet
Mdia
Galria
Linkek
 
Grafomagazin


KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Az emeltszintû felnõtt szakképzéssel várjuk a jelentkezéseket és egyeztetett idõpontban személyesen a beiratkozókat! A képzéseink távoktatással, önállóan is elvégezhetõk, ami az egyéni haladást teszi lehetõvé! Haladó csoportjainkba felzárkóztatásra is lehetõség van!

A GRAFOLÓGUS SZAKKÉPZÉS MÁSFÉL ÉVES (240 óra) alapképzésből áll, intenzív, gyakorlatorientált programmal történik. Ezzel a végzettséggel már grafológusként működhet a szakmában! 
Azonban erre ráépülő szakgrafológusi TOVÁBBKÉPZÉSEKET (120 órás) is kínálunk! 
Akik grafológusi végzettséggel rendelkeznek, azoknak a szakirányú továbbképzések két félévesek! Ám, akik a mi iskolánkban már a másfél éves grafológusképzés ELEJÉN ELHATÁROZZÁK MAGUKAT a teljesség felé, azoknak a teljes grafológusi felkészülés (alapképzés + szakirányú továbbképzés együtt) akciósan csak négy félév! Így megspórolhat egy teljes félévet! 
Választható csoportos és egyéni tanulás, távoktatás egyaránt. 


KOMPLEX TÁVOKTATÁS FELTÉTELEI:
A komplex, moduláris vizsgarendszerű grafológusképzésünk elvégezhető otthoni, kötetlen tanulási formában is, melynek feltételei és költségei azonosak a bejáró, levelezõ hallgatókéval. A bejáró csoport és a távoktatási program tematikája azonos, ezért egy-egy párhuzamosan haladó csoporthoz – külön költségek nélkül – akár az idõszakos bejárás is megoldható! 
 
Tehát nem kötelezõ bejárni, de a lehetõség minden hallgató számára adott! Az önálló, egyéni tanulási forma (távoktatás) csoporton kívül bármikor elkezdhetõ! 

 
A távoktatásban történõ tanuláshoz programcsomagot, tananyagokat, eszközöket biztosítunk elektronikus és hagyományos formában egyaránt. A hallgató döntheti el, hogy elektronikus vagy nyomtatott formában kívánja a feladatokat átvenni és visszaküldeni.
Az otthoni tanulás során egyéni konzultációkat, tanári segítséget lehet kérni szükség esetén, illetve ajánlott minden blokkban legalább egy alkalommal valamilyen formában konzultálni. Minden elvégzett gyakorlatról kapnak visszajelzést és minden blokkban egy kötelezõ gyakorlatra osztályzatot kapnak a hallgatók.

GRAFOLÓGUS SZAKKÉPZÉSI PROGRAM:
A grafológusképzés tematikája kisebb tananyagrészekre (blokkokra) van osztva, amelyek az elméletek mellett adott grafológusi gyakorlatokat foglalnak magukba. A teljes porgramhoz otthon is elsajátítható elekrtonikus távoktatási programcsomag tartozik, amelyet a benti csoportban tanuló hallgatók is megkapnak külön költségek nélkül. Így gyakorolhatnak a benti hallgatók is otthon, illetve hiányzás esetén pótolni tudják az ismereteket! 
A tandíj egyéni megbeszélés alapján kisebb részletekben is fizethetõ. Mi azoknak a hallgatóknak, akik teljes félévet egyben befizetnek, még 10.000.- ft kedvezményt is adunk! Iskolánkban nincsenek további rejtett tandíj költségek, külön fizetendő félévente kötelező kreditek stb.
A képzési programunk és tananyagaink mindent tartalmaznak a professzionális szakmai és emberi felkészültséghez!

Tanáraink több szakterületen is nagy gyakorlattal rendelkezõ szakemberek
. Nem csak a grafológiában jól képzettek, sokoldalúak, hanem speciálisan a felnõttképzésben (andragógia), mentori gyakorlatban is képzettek, jártasak. Emellett az intézményvezetõje a legmodernebb professzionális oktatási módszerek, távoktatás, vegyes képzés (blended learning) szakembere is egyben. Ezáltal intézményünkben a csoportos képzés mellett a legmodernebb komplex módszerekkel, tanulási eszközökkel, elektronikus és hagyományos távoktatási formában egyaránt megszerezhetõ az emeltszintû grafológus végzettség. 
 
Az alkalmazott grafológia területeit (pedagógiai grafológia, rajzelemzés, pszichológia, mentálhigiéné, HR, kriminológia, írásszakértés) szintén speciálisan képzett szakemberek tanítják az órákon.
 
Oktatási módszerünk erõsen gyakorlatorientált, a tanulás az elméleti ismeretek mellett folyamatos mûhelymunkával történik. Tankönyveket és miden oktatási segédanyagot, speciális távoktatási programcsomagot helyben biztosítunk. A teljes tematikát beiratkozáskor és az elsõ tandíj befizetése után bocsátjuk a hallgatók rendelkezésére.

MIT TANULHAT NÁLUNK?
Nemcsak általánosan elméleti tantárgyakat, hanem az adott grafológusi tevékenységhez kapcsolódóan mindig konkrét szakismeretet, összetett emberi és szakmai kompetenciákat, továbbá folyamatos műhelymunka során elmélyült gyakorlati tudást! A képzés végére professzionális, emeltszinten működő grafológus szakemberré és humán tanácsadóvá válhat!

A KOMPLEX SZAKMAI ALAPÚ GRAFOLÓGUSKÉPZÉS BLOKKJAI
1. félév
 1. Grafológiai alapismeretek (szempontrendszer, vizsgálati elemek)
 2. Az írás- és rajzolás biológiai és élettani feltételei, ismeretei (Írásbiológia, írástanulás, íráspszichológia)
2. félév
 1. Grafológiai elemzés- és értelmezéstan (módszertan, vizsgálati területek, szakmai lépések)
 2. A grafológia és emberismeret lélektani háttere (komplex pszichológiai elméletek és gyakorlatok)
3. félév
 1. Grafológiai személyiségkép készítés (szakvélemény készítés)
 2. Humán- és pszichológiai tanácsadás (tanácsadási technikák, esettanulmányok, grafológiai területek, etika, jog, szakma)
GRAFOLÓGIAI ELÕVÉGZETTSÉGGEL:
Képzésünkre elõtanulmányokkal – más intézmények képzését félbehagyva, kimaradva – évközben is lehet jelentkezni, hiszen a bejárás mellett iskolánk saját képzési anyagaival az otthoni tanulást is lehetõvé tesszük, és egyéni felzárkóztatást is tudunk biztosítani!
 • Akik más intézménybõl jelentkeznek át, egyénileg a képzésünk megkezdése elõtt, szintfelmérõ feladatlap eredményei alapján kapnak besorolást, hogy a már beindult csoportjaink valamelyikébe hogyan zárkózhatnak fel, illetve melyik blokkba csatlakozzanak.
 • Akik már az új képzési rendszer szerint tanultak, az elvégzett modulok (blokkok) igazolása alapján kaphatnak iskolánkban blokk felmentést. Továbbá az elõzetes tudásszint felmérõ alapján kerül sor a felzárkóztatásukra egy már beindult csoportban az estükben is
ÚJ, KOMPLEX VIZSGARENDSZER
 
Intézményi blokkzáró és modul vizsga 
Az évközi kötelezõ gyakorlatok blokkzárásként otthon elvégezhetõ feladatok. A képzést záró emeltszintű vizsga kizárólag csoportosan tehetõ le! A sikeres iskolai blokkok (tananyag egységek) általi abszolutórium megszerzése feltétele az emeltszintű szakmai záróvizsgára való jelentkezésnek. Az iskolai blokzáró vizsga költségét a tandíjak tartalmazzák. Az emeltszintű szakmai záróvizsga díját külön kell majd a tanulmányok végén befizetni.

Okleveles grafológus - komplex rendszerű, intézményi szakmai vizsgák:
Az évközi blokkzáró vizsgák (beszámolók) szintén távoktatásoso formában, otthon elkészített sikeres szakmai gyakorlatok. Kizárólag azok vehetnek részt a képzést záró, hivatalosan elismert intézményi, emeltszintű komplex szakmai vzsgákon, akik elvégezték az évközbeni kötelező, otthoni előírt szakmai gyakorlatokat, féléves blokkzárókat.

Végzettségek igazolása:
 • Iskolai képzés befejezése csak féléves blokkzáró vizsgákkal = Intézményi képzést záró tanúsítvány
 • Szakmai vizsga letételével = Intézményi magánoklevél
 • Végzettség megnevezése = Grafológus
 • Ez emeltszintű, szakképesítést nyújtó bizonyítvány (új, intézményi komplex szakmai vizsgák után, a Magyar Írástanulmányi Társaság minőségbiztosítása szerinti szakmai- és vizsgakövetelményekkel, (új SZVK) amely garancia a további szakmai elismertséghez is.)
Jelentkezés feltétele: középfokú végzettség (érettségi)
 
 A tanfolyamra történõ jelentkezés elfogadásához szükséges:
 • kitöltött jelentkezési lap leadása
 • 2 db igazolványkép leadása (leckekönyvbe és a jelentkezési lapra)
 • a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata
 • 5.000.- Ft regisztrációs díj rendezése (személyes befizetés, csekk vagy átutalás)
 • felnõttképzési szerzõdés megkötése a képzési intézménnyel
 • tandíj: havidíj első befizetése (20.000.- ft/hó) vagy egyben a félév 100.000.- Ft (így 20.000.- FT kedvezmény jár)
Távoktatás esetén minden postai úton intézhetõ! A levelezõ, szombati oktatás pontos kezdési idõpontjáról minden jelentkezõt értesítünk! 
 
Jelentkezési lapját visszaküldheti e-mailban az 
 
címen, és ebben az esetben a személyes beiratkozáskor, vagy hagyományos postai úton kell a többi dokumentumot pótolni:
 
Levelezési cím:
Grafodidakt Plusz Stúdió Kft.
Rénesné Eller Gertrúd ügyvezetõ részére
Székhely, levelezési cím: 1184. Budapest, Kézmûves u. 8/A. III.10. 

SZEMÉLYES BEIRATKOZÁS:
Személyes beiratkozásra és befizetésre van lehetõség iskolánk oktatási helyszínén, ügyfélfogadási irodánkban. Kérünk elõtte telefonos egyeztetést az alábbi elérhetõségeken
Telefon: 06 1 292 4257, 06 20 560 8092
Oktatási Központ: 1056. Budapest, Irányi utca 3. (Ferenciek tere metró megállónál)
 
- Képzési napok
Levelezõn csoportos képzésben = minden második szombaton 9 -14 óra között vagy péntekenként 16 - 19 óra között
Intenzív önálló és csoportos benti tanulás mellett benti konzultáció =  havonta egy szombaton 9-14 óra között
Egyéni távoktatás = nincs kötelezõ bejárás, egyéni konzultáció külön egyeztetéssel kérhetõ

Haladó csoportjainkba egyéni felzárkózásra van lehetõség!
- Távoktatással bármikor, önállóan elkezdhetõ a tanulás!

Ügyfélfogadás: Telefonon egyeztetett idõpontokban, bármely napon irodánkban személyes ügyintézési lehetõség. 
 
SZÁMLÁZÁSI INFORMÁCIÓ!
A számlázási információkat a jelentkezési lapon kérjük gondosan kitölteni, mert utólag nem áll módunkban a számlát módosítani! Átutalás és csekkbefizetés esetén kérjük beírni a hallgató pontos nevét, és a befizetés közleményeként a befizetett blokk számát vagy a havi részlet befizetési megnevezését!
 
Köszönjük az érdeklõdését! További kérdések esetén szívesen állunk rendelkezésére.
 
Budapest, 2017. január 01.
 
Rénesné Eller Gertrúd
Intézményvezetõ
Grafodidakt Plusz Stúdió Kft. 
06-20-560-8092
06-1-292-4257