Grafolgia
Mvszet
Mdia
Galria
Linkek
 
Grafomagazin


TANDÍJ BEFIZETÉSEK

Tandíj: Minden tanfolyomhoz külön jelölve! Képzéseink továbbra is ÁFA mentesek! 
Regisztrációs díj:
minden új beiratkozó számára 5. 000.-Ft egyszeri alkalommal


Emeltszintű, professzionális grafológus szakképzésben másfél éves tanulással 120.000 Ft / félév
Félév egyben befizetés esetén csak 100.000 Ft
Félév havi részletekben 20.000.- ft/ hó ( hat hónap)

A tandíj mindent magába foglal: csoportos órákat, távoktatási programcsomagokat, tanulási segédanyagokat, egyéni konztultációkat, gyakorlatokat, műhelymunkát is!
Egyéni elbírálással tandíj kedvezmények igényelhetõk. (munkanélküliek, gyesen lévõ kismamák, egyéb szociális körülmények esetén). 
A beiratkozástól számított félévben (aktív hallgatóként) a tandíj minimum havi befizetése távoktatásban is folyamatosan kötelezõ, ettõl függetlenül az otthoni tanulási haladás rugalmas! 

Akik egyszerre  nagyobb összeget (félévet) egyben befizetnek 20.000.- ft kedvezményt (1 havi kedvezményt) kapnak.

A tandíj mindenkor magába foglalja a házi feladatok tanári ellenõrzését, az intézmény által kiadott saját oktatási jegyzeteket, segédanyagokat, távoktatási anyagot. A további ajánlott tankönyvek intézményünkben megvásárolhatók, vidékiek részére megrendelhetõk, a képzés során posta költséget távoktatás esetén sem számolunk fel!

Azok, akik  elvégzik a teljes féléveket és rendszeresen, sikeresen elvégzik a gyakorlatokat, nem kell külön félévzáró vizsgákat tenniük! A képzés során évközi vizsgadíj nincs. 

A képzés végén sorra kerülõ emeltszintű szakmai vizsgadíj kb. 50.000.- Ft.

Külön blokkzáró vizsgákra minden félév végén kerül sor, amelyeknek a díját tartalmazza a tandíj. A féléves blokkvizsgák kiválthatók az évközben otthon elvégzett, folyamatosan leadott havi gyakorlokkal.

A Grafodidakt Plusz Stúdió vezetõsége fenntartja a tandíjváltoztatás jogát, de ezt minden esetben köteles közölni a hallgatóval az aktuális Felnõttképzési Szerzõdés aláírása elõtt, vagy módosítani kell a Felnõttképzési Szerzõdést. Már befizetett tandíjat nem lehet növelni, bármekkora is a tandíjemelés mértéke.

A Grafodidakt Plusz Stúdió munkatársainak joga, hogy minden tanóra elõtt ellenõrizzék az aktuális tandíj befizetését. Folyamatos ellenõrzéssel szûrjük ki a tandíjhátralékosokat, és õket felmentjük az órák látogatása alól a hiány pótlásáig. Záróvizsgát tenni csak a kötelezõen elõírt óraszámok (blokkok elvégézésének igazolása) megléte és a befizetések rendezése esetén lehet.

A képzés során kizárólag azok a hallgatók vehetnek részt, akiknek a tandíj befizetésük rendezett. 

BEFIZETÉSI HATÁRIDÕK

1. részlet befizetési határideje:
Folyamatosan a jelentkezések, illetve a regisztráció alkalmával, de legkésõbb a tanulmányok megkezdésének elsõ napján.

2. További részletek határideje:
Legkésõbb minden hónap 10-ig az aktuális havi befizetésnek, függetlenül a távoktatási tanulási haladástól. Minden esetben a befizetés napján kelt postabélyegzõ dátuma vagy kiállított készpénzes számla dátuma a mérvadó.