Grafolgia
Mvszet
Mdia
Galria
Linkek
 
Grafomagazin


A vizsgák szervezése:

A Grafodidakt Plusz Stúdió Kft. által meghirdetetett és lebonyolított OKJ vizsgák az Oktatsi Hivatal (NSZFI) együttműködésével történtek.
Az ÚJ képzési rendszerben a 2015/16-os tanévtől már csak új Szakmai- és Vizsgakövetelmény (SZVK) szerint van lehetőség vizsgára jelentkezni!
Az új vizsgarendszerben intézményünkben a Magyar Írástanulmányi Társaság együttműködésével (szakmai minőségbiztosítási feltételekkel) zajlanak a vizsgák! Ez garanciát nyújt arra, hogy a nálunk végzett szakemeberek továbbra is megfelelő minősítéssel, elismertséggel dolgozhatnak a szakmai pályán!

A vizsgák szabályai:

UTOLSÓ  OKJ VIZSGÁK IDÕPONTJAI: 2015. szeptember!

KÖVETKEZŐ SZAKMAI VIZSGÁKRA JELENTKEZÉSI LEHETŐSÉG FOLYAMATOS!
Időpont: 2020. február!!

VÁRJUK A JELENTKEZÕKET CSAK VIZSGÁRA IS!

MÁSFÉL ÉVES GRAFOLÓGUSKÉPZÉS VIZSGÁI

Azoknak a hallgatóknak, akik  elvégzik a teljes, komplex képzést és sikeresen elvégzik a havi blokkzáró gyakorlatokat, nem kell külön féléves blokkzáró vizsgákat tenniük! 

Külön blokkzáró vizsgákra azokat is várjuk, akik a képzést nem a mi intézményi kereteinken belül végezték, de felkészültnek érzik magukat a vizsga letételére, illetve akik nálunk folytatnak tanulmányokat, és a részképzésrõl szeretnének igazolást. Iskolánk hallgatói számára a képzés végén (abszolutórium megsezrezése után) tartunk emeltszintű szvizsga felkészítõ napokat.

Szakmai záróvizsgára jelentkezni csak az összes blokk záróvizsgájának sikeres megléte esetén lehet. Halasztott vagy sikertelen vizsgák pótlását a következõ vizsgákon lehet megtenni. A vizsgákról való távolmaradás halasztásnak vagy igazolatlan távolmaradásnak minõsül, s csak a törvényi elõírásoknak megfelelõ módon lehet ezeket pótolni. A blokkzáró vizsgák feltételeit a képzõ intézmény határozza meg. 

A vizsgákon azon hallgatók vehetnek részt, akik:

- A Felnõttképzési szerzõdésben megfogalmazott összes aktuális blokk teljes tandíját kiegyenlítették, és a képzés végén elvégezték a vizsgafelkészítõ blokkot.
- Az elõírás szerint kötelezõen beadandó évközi blokkzáró feladatokat leadták
- Azok a külsõ jelentkezõk, akik az intézményünk szervezésében történõ vizsgafelkészítõ tréningen (20 órás blokkon) részt vesznek.

A vizsga formai értékelése, megítélése:

- A vizsgajegyek fokozatai az elõírtaknak megfelelõen: (érdemjegy), - gyakorlati jegy (1-5 érdemjegy).
- A vizsga értékelése (legyen az írásbeli vagy szóbeli vizsga) a szaktanár feladata a vizsga eredményérõl személy szerint a hallgatót és a vizsgajegyzõkönyv kitöltésével és leadásával az Igazgatóságot köteles tájékoztatni.

- Az oktató köteles a vizsgák alkalmával a Leckekönyv és a vizsgajegyzõkönyv rovataiba a keltezés és a saját aláírása mellett a következõ bejegyzéseket tenni: elégtelen, elégséges, megfelelt, jó, kiváló

A képzést záró vizsgára jelentkezés feltételei:

- A kijelölt határidõre benyújtotta a záróvizsgára történõ Jelentkezési lapját, s jelentkezését a Grafodidakt Kft. visszaigazolta.
- Legalább középiskolai végzettséggel rendelkezik a vizsga idõpontjára.
- Érvényes, kitöltött és eredményes értékelésû féléves vizsgákat (abszolútóriumot) igazoló bejegyzésû Törzslappal rendelkezik.
- Sikeresen befejezte tanulmányait az elõírt kurzus blokkjait levelezõ vagy távoktatási tagozaton
- Az 5 kötelezõen elõírt beadandó esettanulmányát határidõre beadta, és az legalább megfelelõ minõsítést kapott grafológus vizsga esetén.
- Eleget tett minden befizetési kötelezettségének (kívánságra fel tudja mutatni a befizetéseket igazoló bizonylatokat).

A vizsga lefolyása 

 - A grafológus vizsgák menetét, lefolyását, értékelését, minõsítését vonatkozóan a szakmákra vonatkozó rendeletek a mérvadók. Ezek betartása kötelezõ érvényû mind a hallgatókra, mind a Grafodidakt Plusz Stúdió Kft.-re vonatkozóan.
- Az okleveles képzettséget adó vizsgák vonatkozásában a Grafodidakt Plusz Stúdió vezetõjének döntése az irányadó.
- A vizsgázó a vizsga során vagy azt követõen bármilyen észrevételével a vizsga elnökéhez fordulhat.

A vizsga megítélése:

A vizsgákról a Vizsgabizottság szakmai komplex tananyagot tartalmazó csoportos összesített vizsgajegyzõkönyvet készít (mely tartalmazza az egyes vizsgatárgyak, feladatok részeredményeit), s amelyet a Bizottság minden tagja és az elnök aláírásával hitelesít. Az értékelés a mindenkori Oktatási törvény és a MÍT szakmai előírásai szerint történik.