Grafolgia
Mvszet
Mdia
Galria
Linkek
 
Grafomagazin


                
Rákattintva letölthető dokumentum a GDPR Általános Adatvédelmi Rendelet szerint

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 2018

Kérjük olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatót és adatainak megadása során nyilatkozzon a jelentkezési lap alján!
A nyilatkozatára az Európai Unió által kiadott, 2018. 05. 25-én hatályba lépő Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) miatt van szükség. A rendelet a természetes személyek személyes adatvédelméről szól, amely célja, hogy egységesen szabályozza a személyes adatok magánvállalatok és közhivatalok által történő feldolgozását, használatát. Azért, hogy mi is eleget tehessünk ennek a személyes adatvédelem szempontjából fontos rendeletnek, szükségünk van az Ön nyilatkozatára az adatainak iskolai (képzői) kezeléséről! Köszönjük, hogy együttműködik velünk!


Aktuális jelentkezési lapot kérhet e-mailben, vagy jelölje ki, és word formátumban másolja be, töltse ki elektronikusan!


JELENTKEZÉSI LAP

Kérjük, hogy az adatlap adatait gépírással vagy nyomtatva jól olvasható kézírással töltse ki!

Név/Leánykori név_______________________________________________________________

Lakcím:/Értesítési cím:_____________________________________________________________

Számla kiállítási név és cím:________________________________________________________  

Telefon lakás/m.hely:______________ mobil:_____________e-mail:________________________

Születési hely: _________________________________ év:_______ hó:_____________ nap:____   

Anyja neve:_____________________________________________________________________

Iskolai végzettség:____________________________ Foglalkozás: _________________________

Munkahely megnevezése:__________________________________________________________

Nyelvismeret, nyelvvizsga foka:______________________________________________________

Eddigi grafológiai végzettsége? (ha van) _______________________________________________

Hol és mikor szerezte: _____________________________________________________________

Hol szerzett tudomást a tanfolyamról? Ha interneten, melyik oldalon:________________________

_______________________________________________________________________________

Az alábbi általam megjelölt képzésére azért jelentkezem, mert:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Kérjük, aláhúzással jelölje az alábbiak közül a megfelelõt:

VÁLASZTOTT KÉPZÉS
. Professzionális emeltszintű grafológusképzés (240 óra, három félév)
- Pedagógiai grafológia (120 óra, egy éves) 
Írásszakértõ-azonosító tanfolyam (120 óra, egy éves képzés) 
- Komplex rajzelemzés (60 órás) - akkreditált továbbképzés 120.000 Ft (intenzív vagy féléves)
- Művészetterápia - mentálhigiénés rajzelemzés (30 órás) - 45.000 Ft (2 hónap alatt) 
- Egyéb, szakirányú továbbképzések, tréningek ....................................................................


TANDÍJ BEFIZETÉS MÓDJA
- Részletfizetést kérek      
- Részletfizetés nem kérek      
- Egyéni kedvezményt szeretnék (indoklással):

KÉPZÉSI FORMA
- Csoportos képzést választok
- Távoktatást választok
- A két tanulási formát ötvözönöm

Minden tanfolyam választható csoportos képzésben és távoktatásban is! 
Tandíj megegyezik a bejáró képzéssel, de a haladás egyéni ütemezésben választható.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Alulírott.....................................................................................nyilatkozom arról, hogy a képzésben való részvételhez és iskolai kapcsolattartáshoz szükséges adataim kezeléséhez az intézmény Adatvédelmi Tájékoztatóját elolvastam és elfogadom.

A továbbiakban az egyszeri regisztrációs költséget 5000.- (ötezer) forintot kifizetem, és a választott tanfolyami díjat:………………………forintot átutalással, csekken, vagy személyesen kívánom fizetni. Kérjük a megfelelõt aláhúzni! A jelentkezési lapot a Grafodidakt Plusz Stúdió címére postán, vagy e-mailben kérjük visszaküldeni: 1184. Budapest, Kézmûves u. 8./A. III.10. vagy etrudi@digikabel.hu vagy grafostudio@digikabel.hu

Dátum: 

 ________________________________

                             jelentkezõ aláírása                             


Aktuális tandíjakról és kedvezményekről érdeklődjön elérhetőségünkön!

NINCSENEK EGYÉB ÉVKÖZI TANDÍJ KÖLTSÉGEINK! (kiegészítő kreditóra, műhelymunka stb.) A féléves tandíjak tartalmazzák a szükséges szakmai ismereteket, kötelező gyakorlatokat, műhelymunkát, vagyis az emeltszintű tudás megszerzéséhez szükséges kreditpontokat,  a benti képzési kontaktórákat, továbbá a specifikus tanulási segédanyagokat, a távoktatási elektronikus tananyagokat, az évközi vizsgákat és az egyéni mentori konzultációkat is! Csak a képzést záró szakmai vizsgadíját kell a tanulmány végén plusz kifizetni! 

Iskolánk garanciát vállal: az elégedettségért, a minőségi oktatási színvonalért, a sok éves szakmai tapasztalatainkból fakadó eredményekért, a modern, mai munkaerőpiaci igényekhez igazodó tudásért, a sikeres vizsgákért és az elsimert szakmai bizonyítványokért!

Képzésre jelentkezés feltétele:
- minimum érettségi igazolása (akkreditált továbbképzés esetén felsőfokú végzettség, diploma)
- a megállapított és elfogadott tandíj vagy tandíjrészlet befizetés igazolása (kérhet postán csekket
- vagy átutalhat a 11719001-29906864 számlaszámon (OTP BANK )
- a  regisztrációs díj (5.000 Ft.) befizetésének igazolása (régi hallgatóknak újabb tanfolyamon már nem kell)
- jelentkezési lap leadása


A Grafodidakt Plusz Stúdió bármely képzésére jelentkezhet minden magyar vagy magyar anyanyelvû, érettségivel (külföldiek esetében az ezzel azonos végzettséget bizonyító okirattal idegen nyelvû végzettséget igazoló okirat esetén közjegyzõi hitelesítésû) rendelkezõ állampolgár. A jelentkezéssel egyidõben minden hallgató jogviszonyba kerül a Grafodidakt Plusz Stúdió Kft-vel a Képzési Szerzõdés aláírásával, melynek lényegét a Felnõttképzési törvény idevonatkozó elõírásai szabályozzák.

Az igazolásul szolgáló okiratok bármelyike lehet fénymásolat is, ha az eredeti a késõbbiekben bemutatásra kerül, és az alapján az iroda hitelesíti a beadott fénymásolatot.