Grafolgia
Mvszet
Mdia
Galria
Linkek
 
Grafomagazin


PROFESSZIONÁLIS, EMELTSZINTŰ GRAFOLÓGUS SZAKMAI KÉPZÉS

Grafológus szakképzés normál tempóban (240 óra, másfél éves ütemezés)
Grafológusi végzettséget, intézményi, szakmai GRAFOLÓGUS OKLEVELET szerezhet!
Távoktatásban gyorsítva, lassítva, egyénileg haladhat!

VÁLASZTHATÓ TANULÁSI FORMÁK:
- Csoportos (minden második szombaton 9 órától benti órák, vagy péntekenként délután 16 órától)
- Távoktatásos, önálló tanulási ütemezés (egyéni konzultáció, mentori segítség beiktatása szabadon)
- Blended learning - vegyes képzési forma, a csoportos bejárás és a távoktatás kombinálása
                   

PROFESSZIONÁLIS EMELTSZINTŰ SZAKKÉPZÉS!
Emeltszintű, komplex vizsgarendszerű, minőségi tudás és végzettség szerezhető. (FMK 2008/0023 számú hivatalos engedéllyel működő iskola vagyunk).
Érdeklődjön akkreditált képzési lehetőségeinkről is!


VÁLASZTHATÓ TANFOLYAMOK AZ ÚJ FELNŐTTKÉPZÉSI RENDSZERBEN


1. OKLEVELES GRAFOLÓGUS SZAKKÉPZÉS

A végzettséget igazoló okirat: Grafodiakt Plusz Stúdió által kiadott szakmai magán oklevél
Szakképzettség megnevezése: GRAFOLÓGUS
Szakmai záróvizsgáztatás: Intézményünkben, helyben a Magyar Írástanulmányi Társaság (MÍT) oktatási bizottságának szakmai együttműködésével, szakmai felügyeletével történik, biztosítva a szakmai minőséget és elismertséget!

A szakképzés emeltszintű, másfél éves, intenzív 240 óra, és emeltszintű szakképzést igazoló minőségi magánoklevelet nyújt! Ezt a tanfolyamot azoknak ajánljuk, akik szakmai elhivatottsággal szeretnének foglalkozni a grafológiai tanácsadó tevékenységgel, ezért olyan professzionális tudást, emeltszintű szakképzettséget kívánnak szerezni, amelyet elismernek a szakmában és a piacon egyaránt.

A tanfolyam iskolánkban komplex szakmai alapú képzési programmal, gyakorlatorientált képzéssel történik, amely eredményeként hallgatóink az új Szakmai és Vizsgáztatási követelmények (új SZVK) szerint emeltszintű, komplex szakmai vizsgát tehetnek. Az igényes képzési tartalommal és követelményekkel a nálunk végzett grafológus szakemberek a szakmában (pl. Magyar Írástanulmányi Társaság követelményei) és a munkaerőpiacon egyaránt továbbra is elismert szaktudást és elismert oklevelet szerezhetnek. A másfél éves szakképzés előfeltétele jelenleg érettségi.

A másfél éves, 240 órás okleveles grafológusképzést csoportos formában 2017 őszi indulással tervezzük,
Már várjuk a jelentkezőket! Ugyanakkor távoktatásos, kötetlen tanulási formában azonnal elkezdhető a tanfolyam.
Iskolánkban folyamatosan várjuk az érdeklődőket és beiratkozókat!

Aki önállóan, távoktatásos formában kezdi meg a tanulmányait, az egyéni igények szerint később csatlakozhat egy később beinduló, vagy már beindult bejáró csoport benti képzési óráihoz is.  A bejárás és a távoktatás tehát ötvözhető tetszés szerint!

Szakmai ismeretek a másfél éves, emeltszintű okleveles grafológus képzésben:

»        Grafológiai elemzéstan, méréstan, jelentéstan (klasszikus, modern módszerek)

»        Írásbiológia (írásfejlődés, írástanulás, írásmozgás, rajzfejlődés biológiai háttere)

»        Pszichológia (fejlődéslélektan, általános lélektan, személyiség lélektan, csoportlélektan)

»        Szimbólumkutatás, az írás szimbólumai, rajzelemzési alapok

»        Interperszonális grafológia, kapcsolatok a grafológia tükrében

»        Önismereti módszerek, emberismereti- és humán tanácsadási technikák

»        Interaktív grafológia, gyorselemzés, SOS tanácsadás gyakorlata

»        Grafológiai etika, jog, szakma

»        Személyiségkép készítés és humán tanácsadás

»        Alkalmazatott grafológia területeinek rövid bemutatása

Az alkalmazott grafológia területeinek ismereteibe további, féléves (60 órás) szakgrafológusi tanfolyamon mélyülhetnek el az érdeklődők és szerezhetnek specializált szakmai oklevelet!

2. GRAFOLÓGUS SZAKMAI ALAPKÉPZÉS (első félév) + pedagógiai sepcializáció  (második félév) Pedagógusoknak továbbképzésként is ajánlott!

Végzettséget igazoló okirat:
magán oklevél
Szakmai megnevezés:
Pedagógiai szakgrafológus
Szakmai továbblépési lehetőség: plusz féléves felkészüléssel letehető az emetszintű szakmai vizsga, megszerezhető a Grafológus szakképzettséget igazoló magánoklevél is

A grafológusi alapképzés egy éves, 120 órás tanfolyam, amely önmagában is választható, szakmai felkészültséget nyújt a grafológusi ismeretekből azok számára, akik még nem határozták el magukat az emeltszintű szakképzéshez, de a grafológiát, mint tudást komolyabban kívánják elsajátítani és már meglévő humán szakmájukba beépíteni! Ez a grafológusképzés a grafológia és emberismeret alapjai mellett kiemelten nyújt ismereteket a pedagógiai, a tanári, a pszichológiai, a szociális, a lelki segítő és egyéb humán, személyügyi területek szakembereinek!
Terveink szerint ezt a grafológus képzési formát 2015 szeptemberétől akkreditált továbbképzésként is igénybe vehetik a diplomás szakemberek (pl. pedagógusok, pszichológusok, humán tanácsadók stb.). Programunk jelenleg akkreditáció alatt áll! A képzést tehát akkreditált továbbképzési tanúsítvánnyal zárjuk. Az akkreditált szakmai képzés előfeltétele felsőfokú diploma (pedagógia, tanár, pszichológus, egyéb humán végzettség) 

Szazkmai ismeretek az egy éves grafológus alapképzésben / továbbképzésben

»        Grafológiai elemzéstan, méréstan, jelentéstan (klasszikus módszerek)

»        Írásbiológia (írásfejlődés, írástanulás, írásmozgás, rajzfejlődés biológiai háttere)

»        Pszichológia (fejlődéslélektan, általános lélektan, személyiségismeret alapjai)

»        Szimbólumkutatás, az írás szimbólumai, rajzelemzési alapok

»        Kiemelt szakterület: pedagógiai grafológia
(nevelési tanácsadás, tehetséggondozás, gyermek- és ifjúságvédelem)

»        Személyiségkép készítés és humán tanácsadás, specifikus interaktív grafológia

»        Grafológiai, grafopedagógiai etika, jog, szakmai feltételek

3. HOBBI GRAFOLÓGIAI ALAPISMERETEK

A grafológusi alapképzés fél éves, 60 órás tanfolyam, vizsga nélkül, amely csupán egy kis ízelítőt, bevezetést nyújt a grafológusi ismeretekből azok számára, akik nem határozták el magukat a pályán, de kíváncsiak, és szívesen foglalkoznak a kézírás elemzés szépségével. A tanfolyam végén nincs beszámoló, nincsenek vizsgák, így a képzésről csak óralátogatási igazolást adunk. Ám ha később a hallgató kedvet érez a grafológusi tudás magasabb szintű elsajátítására és vizsgát szeretne tenni, amellyel komolyabb elismerő bizonyítványt szerezhet, akkor beszámítjuk az újabb tanulmányokba a félév alatt szerzett alaptudást.

Szakmai ismeretek a fél éves hobbi grafológia tanfolyamon

»        Grafológiai elemzéstan, jelentéstan (klasszikus módszerek és szempontok)

»        Pszichológia (személyiségismeret alapjai, alapfogalmai)

»        Szimbólumok a kézírásban

»        Grafológiai etika, jog, szakmai feltételek

Továbblépési lehetőség: az emeltszintű grafológusi tanulmányokra jelentkezésnél beszámítjuk a félév előtanulmányt.

4.      SZAKGRAFOLÓGUSI TOVÁBBKÉPZÉSEK

A grafológusi alap- és emeltszintű szakképzés után választhatók iskolánkban (féléves 60 órás) szakmai továbbképzések! Ezek az alkalmazott grafológiai szakterületek ismereteit nyújtják elmélyült és specifikus szakmai felkészültséggel (pl. HR grafológia, pályaorientációs konzulens, mentálhigiénés tanácsadó, írásszakértő stb.). A továbbképzések a grafológusi végzettség mellé szakterület szerint grafológus szaktanácsadói oklevelet nyújtanak. A Komplex rajzelemzés iskolánk levédett, speciális akkreditált továbbképzési programja.

Jelentkezés feltétele képzésenként változó: grafológusi végzettség, pedagógus diploma, egyéb humán végzettség
Idõtartam: 60 óra vagy 120 óra (fél éves vagy egy éves)
Tanulási formák: csoportos jelentkezés esetén, megfelelõ látszámmal benti képzés vagy önálló tanulás, távoktatás választható

HUMÁN TANÁCSADÓ TANFOLYAMOK - szakirányú továbbképzések:
1. Pályaorientációs konzulens
(pályaorientációs foglalkozások vezetése, tréningek, pályaválasztás fiataloknak, gyerekeknek)
2. Munkaerõpiaci- és humánerőforrás szakgrafológus
(HR, karrier tervezés, team építés, munkaerõ kiválasztás)
3. Nevelési tanácsadó, pedagógiai szakgrafológus
(kommunikációs, kultúra, nevelés, családi mintázatok és problémák feltárása, tanácsadás)
4. Mentálhigiénés szakgrafológia
(mentális tanácsadás, párválasztás, életviteli tanácsadás, kríziskezelés, válságmenedzsment)
5. Személyügyi, életvezetési, párkapcsolati tanácsadás
(személyisügyi grafológia, személyiségfejlesztés, kommunikáció, önmenedzselés stb.)
6. Életút- és lelki támogató szaktanácsadó
(életút fejlődése, változások, válságok, krízis és válság kommunikáció)
7. Szociális- és humánszolgálati menedzser
(család,- gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, mentor)
8. Komplex rajzelemzés
(rajzelemzés, pedagógiai fejlesztés, mûvészeti megismerés, lélektani rajzelemzés)
9. Kreatívitás fejlesztés, segítő, művészeti nevelés
(drámapedagógia, önfeledt játék és rajzolás, amely szabaddá teszi a kreativitást)
10. Pszichológia és önismeret - személyiségfejlesztő tanácsadó
(csoport tréning, kommunikáció, problémamgeoldás)
11. Komplex művészeti- és szimbólumterápia
(képzőművészet, alkotás, zene, irodalom, mesék, archetípusok, melyek kaput nyitnak lelkünkre)

KÉRJEN A KIVÁLASZTOTT TANFOLYAMRÓL RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓT!!

grafostudio@digikabel.hu

ÍRÁSSZAKÉRTÕ - ÍRÁSAZONOSÍTÓ

a) Grafológus végzettséggel rendelkezõk számára egy éves továbbképzés. összesen 120 órás
b) Más végzettséggel 15 hónap írásszakértő-azonosoító tanfolyam, összesen 150 órás 
Végzettség igazolása: Grafodidakt Plusz Stúdió által kiadott Írásszakértõ-írásazonosító Oklevél

TANFOLYAMOK elõképzettség nélkül
1) Pedagógiai grafológiai (grafológiai ismeretek és felhasználási lehetõségei a nevelés-oktatás területén, nevelési tanácsadás, grafológiai fejlesztés, grafo-terápia, a gyermeki lélek feltárása, személyiségvizsgálat a pedagógiában a grafikumokon keresztül)  = grafológiai végzettség nélkülieknek 1 éves (2 félév)
2) Komplex rajzelemzés, gyermekrajz elemzés - akkreditált pedagógus továbbképzésként is választható pedagógusoknak, a hét éves kötelezõ továbbképzésben 60 kreditpontot nyújt! - már távoktatásban is (60 órás) - Bizonyítvány: államilag elfogadott akkreditált tanúsítvány