Grafolgia
Mvszet
Mdia
Galria
Linkek
 
Grafomagazin


KÉPZÉSI ÚTMUTATÓ

 

A megszerezhetõ végzettségek:

- OKJ 54 725 01 0000 00 00 GRAFOLÓGUS bizonyítvány (2015 júniusában utolsó OKJ vizsga)
- Emeltszintű, komplex vizsgarendszerű, minőségi végzettséget igazoló GRAFOLÓGUS bizonyítvány (FMK 2008/0023 számú hivatalos engedéllyel működő iskola)
- Szakgrafológusi továbbképzési intézményi oklevél (pedagógusoknak, grafológusoknak és más diplomásoknak)
- Komplex rajzelemzés - Vizualitás és emberismeret a pedagógiában - akkreditált Tanúsítvámy (60 kreditpontot ér)

Évközi beszámolók – értékelések:

Távoktatásban résztvevõ hallgatók kötelesek az otthonra kiadott gyakorlati feladatokat blokkonként elvégezni, majd értékelésre az oktatási vezetõnek visszaküldeni. A hallgatók a feladatok sikeres otthoni elvégzése után kezdhetik meg a következõ blokk tanulmányait. A hallgatók minden blokkban külön kijelölve kapnak blokkzáró gyakorlati feladatsort, melynek eredménye bekerül az indexbe, ezzel hivatalosan igazolva az elvégzett blokkot.

A távoktatásban résztvevõhallgatók haladhatnak egyéni ütemben, de az OKJ.-s záróvizsgát valamely csoporttal együtt kell majd letenniük.  

Amennyiben a hallgató nem kíván vizsgát tenni, a tanfolyam elvégzésérõl csak Tanúsítványt kaphat. A hallgatónak a vizsgák mellõzése esetén is célszerû az oktatók által kijelölt gyakorlati feladatoknak megfelelõen eleget tenni, mert ez nélkülözhetetlen az egymásra épülõ szakmai ismeretek elsajátításához.

Képzési tematika:

A képzés 12 blokkcsomagból áll. Távoktatási formában az önálló felkészüléshez blokkonként ennek megfelelõen oktatócsomagokat adunk, számos egyéb oktatási segédanyagot és a tankönyvekben, szakmai füzetekben is kijelölt elméleti részekkel segítjük az önálló tanulást. A kijelölt tankönyvi részeket mindig érdemes végig olvasni, de természetesen nem kell egyszerre megtanulni, csak mindig azt a részt kell hangsúlyosabban megérteni és elsajátítani, amely a gyakorlati feladatok elvégzéséhez éppen szükséges!

Mivel a feladatok és elméletek a tanulás során gyakran visszatérnek, ezért idõvel minden lényeges információ rögzülni fog.

Beküldeni csak a blokkzáró feladatsort kötelezõ, de a tanulási menet követéséhez és a tanári segítséghez, visszajelzéshez célszerû minden elvégzett feladatot visszaküldeni, továbbá ajánlott az esetleges nehézségeket, tanulmányok alatt felmerülõ kérdéseket személyes konzultációval megbeszélni.

A szakmai tanfolyam kompetencia alapú tematikája úgy épül fel, hogy az elsajátítandó szakmai feladatkompetenciák, ismeretek és készségek megtanulása egymással párhuzamos oktatással, s egy-egy témakör különbözõ gyakorlati hangsúllyal, gyakori visszatérésével történik.

Az adott témaköröket, elméleti részeket mindig csak a megadott feladathoz szükséges mélységében kell elsajátítani. Az új, kompetencia alapú tematika nem elméleti tantárgyakból áll, hanem az aktuális grafológusi feladatok elvégzéséhez szükséges szakmai ismeretekre, készségekre bontódik. A tananyagelemek, szakmai ismeretek gyakori visszatérésének, újra feldolgozásának lényege, hogy az adott tananyag a grafológusi szakmai feladatok során különbözõ szituációban a megfelelõ szakmai kompetenciával rögzüljenek. 

 

 Képzési útmutató

 

 

 

Követelményrendszer:

A komplex grafológusképzés évközi zárása és igazolása félévenként, (illetve blokkzárási gyakorlatokkal) a modulzáró vizsga a képzés végén történik. Tehát azoknak a hallgatóknak, akik iskolánk teljes képzését elvégzi és minden blokkzáró gyakorlatot sikeresen elkészített, nem kell évközben külön modulvizsgákat tenniük, hiszen az indexben szereplõ blokkok képezik a tudásról való bizonyságot. Számukra a modulzáró vizsgák a képzés utolsó blokkjában történõ vizsgafelkészítõ tréningen belül történnek. Modulzáró vizsgát és az ezt követõ szakmai vizsgákat a távoktatásos hallgatók is csak személyesen tehetik le.

Az emeltszintű, minőségi grafológus bizonyítvány megszerzésének feltétele a sikeres modulzáró vizsgák, illetve a vizsgabizottság elõtt történõ záró szakmai vizsga letétele, továbbá az adott minisztériumi szinten meghatározott 5 db komplex elemzés teljes dokumentációval történõ elkészítése és megvédése. Az új képzés/vizsgáztatás a Közlönyben megjelent követelményrendszer (SZVK) szerint történik.

A szakdolgozat leadásának módját, követelményeit, határidejét a vizsga elõtt minimum nyolc héttel megbeszéljük a hallgatókkal. Képzésünk utolsó blokkja tehát kizárólag személyes hallgatói jelenléttel a szakmai vizsgára való felkészülést és egyben az elõírt intézményi szakmai vizsgák letételét célozza meg! További információ a vizsgákról az „Iskolánkról – Új emeltszintű, minőségi vizsgák” menüpontok alatt található.