Grafolgia
Mvszet
Mdia
Galria
Linkek
 
Grafomagazin


MÁSFÉL ÉVES 240 órás EMELTSZINTŰ, MINŐSÉGI GRAFOLÓGUS KÉPZÉS

1. EMELTSZINTŰ, PROFESSZIONÁLIS GRAFOLÓGUS KÉPZÉS
Idõtartam: Másfél éves képzés, 18 hónap
Tematika: 3 félév, a komplex vizsgarendszerű képzés végén 3 szakmai modulból emeltszintû vizsga, grafológus magánoklevél

A képzési blokkok zárása és igazolása modulzáró vizsga formájában  történik, a hallgatók; az emeltszintű grafológus bizonyítvány illetve oklevél megszerzésének feltétele a sikeres blokkzárók (abszolutórium), illetve az adott szinten meghatározott 5 db komplex elemzés teljes dokumentációval történõ elkészítése és védése.
Amennyiben a hallgató nem kíván vizsgát tenni, ezt megteheti, de ekkor a tanfolyam elvégzésérõl csak iskolalátogatási Tanúsítványt kaphat. A hallgatónak a vizsgák mellõzése esetén is célszerû az oktatók által kijelölt gyakorlati feladatoknak megfelelõen eleget tenni, mert ez nélkülözhetetlen az egymásra épülõ szakmai ismeretek elsajátításához.
Azok  a hallgatók, akik már valamilyen szintû grafológusi végzettséggel rendelkeznek, az oktatási igazgató engedélyével mentesülnek az adott órák és vizsgák alól, amennyiben bemutatják a megfelelõ végzettséget igazoló okmányokat. Aki csak az írásszakértõ-azonosító szakra jelentkezik, a képzési blokkokban kijelölt órákon kell részt vegyen. A képzési tematikát a képzés beindulása elõtt a tandíj befizetése után bocsátjuk a hallgatók rendelkezésére.