Grafolgia
Mvszet
Mdia
Galria
Linkek
 
GrafomagazinTájékoztató 

Komplex Rajzelemzés - Vizualitás és emberismeret a pedagógiában

A program komplex gyermekrajzelemzési ismeretek nyújtó, 60 órás pedagógusi továbbképzési tanfolyam, de nemcsak pedagógusokat várunk, hanem minden érdeklődőt, akik gyermekekkel foglalkoznak!

            A továbbképzésünk célcsoportja

Óvodapedagógusok, pedagógusok, általános- és középiskolai tanítók, tanárok, továbbá pszichológusok, gyermekfelügyelõk, pedagógiai asszisztensek, logopédusok, stb. illetve olyan további szakemberek, akik gyermekek nevelésével, gondozásával végzik napi munkájukat. Továbbá grafológusok számára szakmai továbbképzésként (szakgrafológusi címként) szintén nagyszerû lehetõség a grafikumelemzés szakterületi bõvítésére a tanfolyam.  

A program hivatalos tartalmának rövid ismertetése

A program a komplex gyermekrajz elemzés elméleti hátterét és pedagógiai gyakorlatban történõ alkalmazásának lehetõségeit ismerteti meg a résztvevõkkel. A hallgatók a gyermekrajzok, a grafo-szimbólumok vizsgálatából átfogóan megismerhetik a gyermekek (tanulók) rajzi fejlettségét, esztétikai készségeit és különbözõ személyiségjegyeit (pl. gondolkodási mód, figyelmi sajátosságok, szociális attitûd stb.), a szimbólumokban megnyilvánuló, alakuló egyéniségét. A rajzokon keresztül történõ megismeréshez konkrét vizuális, grafo-szimbolikus szempontokat és grafo-pedagógiai szempontrendszert (vizsgálható képességek, személyiségjellemzõk), elméleti és gyakorlati útmutatást nyújtunk. A jövõbeni fejlesztõi alternatívákhoz, képességek kibontakozását elõsegítõ adaptív pedagógiai módszertant, vizuális, rajzi, játékos gyûjteményt is adunk, amelyet szabadon, a saját munkájukba építhetnek majd a résztvevõk. 

A vizualitáson, szimbólumokon keresztül történõ rajzi feltárás összetettebb, árnyaltabb grafo-pedagógiai emberismeretet eredményez, amely a gyermekek egyedi viselkedésének, megnyilvánulásainak mélyebb, dinamikusabb megértését is elõmozdítja a nevelõ-tanító munkában, s ezek segítségével a résztvevõk hatékonyabban végezhetik majd a pedagógiai tevékenységeiket.

A rajzi játékok, grafo-szimbolikus gyakorlatok kipróbálása által a hallgatók kreativitása, önismerete és empátiája mélyül, s pedagógiai, vizuális feltáró attitûdjük kiszélesedik. Az interaktív grafológiai vizsgálati technikával pedig a pedagógusok a mindennapi munkájukban, a gyermekek természetes közegében, alkotói játékaiban élet közelien (iskolai, óvodai foglalkozásokon), közvetlenül vizsgálhatják majd a grafikumaikat.

A tanuláshoz rajzi mintákat, képeket és önállóan is feldolgozható iskolai segédanyagokat, önellenõrzésre is alkalmas szakmai háttéranyagokat is biztosítunk. 

A részvételi díj:
120.000 Ft / félév
Részletfizetés egyénileg kérhetõ!

Telefon: 06-20-560-8092

HALLGATÓI ELÉGEDETTSÉG - letölthető
Hallgatói értékelés - összesítés - letölthető
Nézze meg korábbi hallgatónk értékelését!

Ha érdekli a MŰVÉSZETTERÁPIA + 40 órás tanfolyam is, kattintson át lapunk bal oldalán a Művészet menünkre!