Grafolgia
Mvszet
Mdia
Galria
Linkek
 
Grafomagazin


KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Iskolarendszeren kívüli felnõtt tanfolyamokkal várjuk a jelentkezéseket és egyeztetett idõpontban személyesen a beiratkozókat! A tanfolyamok távoktatással, önállóan is elvégezhetõk, ami az egyéni haladást teszi lehetõvé! Haladó csoportjainkba felzárkóztatásra is lehetõség van!

A GRAFOLÓGUS TANFOLYAM MÁSFÉL ÉVES (240 óra) képzésből áll, csoportosa és egyéni, online tanulással választható! Elektronikusan mindenkinek kiadott havi leckéink, tananyagaink gyakorlatorientált programmal történik. A megszerezhető Grafológus Tanúsítvánnyal grafológusként működhet! 

Erre ráépülő szakgrafológusi TOVÁBBKÉPZÉSEKET (120 órás) is kínálunk, iskolánkban végzettek számára + 1 félévesek, más grafológusoknak egy évesek. 


Választható csoportos és egyéni tanulás, távoktatás (és a kettő ötvözése) egyaránt. 


KOMPLEX TÁVOKTATÁS FELTÉTELEI:
A grafológus tanfolyam elvégezhető otthoni, kötetlen tanulási formában is, melynek feltételei és költségei azonosak a bejáró, levelezõ hallgatókéval. A bejáró csoport és a távoktatási program tematikája azonos, ezért egy-egy párhuzamosan haladó csoporthoz – külön költségek nélkül – akár az idõszakos bejárás is megoldható! 
 
Tehát nem kötelezõ bejárni, de a lehetõség minden hallgató számára adott! Az önálló, egyéni tanulási forma (távoktatás) csoporton kívül bármikor elkezdhetõ! 

 
A távoktatásban történõ tanuláshoz programcsomagot, tananyagokat, eszközöket biztosítunk elektronikus és hagyományos formában egyaránt. A hallgató döntheti el, hogy elektronikus vagy nyomtatott formában kívánja a feladatokat átvenni és visszaküldeni.
Az otthoni tanulás során egyéni konzultációkat, tanári segítséget lehet kérni szükség esetén, illetve ajánlott minden blokkban legalább egy alkalommal valamilyen formában konzultálni. Minden elvégzett gyakorlatról kapnak visszajelzést és minden félévben egy kötelezõ gyakorlatra értékelést kapnak a hallgatók. Évközi vizsgák nincsenek!

GRAFOLÓGUS KÉPZÉSI PROGRAM:
A grafológusképzés tematikája kisebb tananyagrészekre van osztva, amelyek az elméletek mellett adott grafológusi gyakorlatokat foglalnak magukba. A teljes porgramhoz otthon is elsajátítható elekrtonikus távoktatási programcsomag tartozik, amelyet a benti csoportban tanuló hallgatók is megkapnak külön költségek nélkül. Így gyakorolhatnak a benti hallgatók is otthon, illetve hiányzás esetén pótolni tudják az ismereteket! 
A tandíj egyéni megbeszélés alapján kisebb részletekben is fizethetõ. Mi azoknak a hallgatóknak, akik teljes félévet egyben befizetnek, kedvezményt adunk! Iskolánkban nincsenek további rejtett tandíj költségek, külön fizetendő félévente kötelező kreditek stb.
A képzési programunk és tananyagaink mindent tartalmaznak a professzionális szakmai és emberi felkészültséghez!

Tanáraink több szakterületen is nagy gyakorlattal rendelkezõ szakemberek

 
Oktatási módszerünk erõsen gyakorlatorientált, a tanulás az elméleti ismeretek mellett folyamatos mûhelymunkával történik. Tankönyveket és miden oktatási segédanyagot, speciális távoktatási programcsomagot helyben biztosítunk. A teljes tematikát beiratkozáskor és az elsõ tandíj befizetése után bocsátjuk a hallgatók rendelkezésére.

MIT TANULHAT NÁLUNK?
Nemcsak általánosan elméleti tantárgyakat, hanem az adott grafológusi tevékenységhez kapcsolódóan mindig konkrét szakismeretet, összetett emberi és szakmai kompetenciákat, továbbá folyamatos műhelymunka során elmélyült gyakorlati tudást! A tanfolyam végére igényes grafológus szakemberré és humán tanácsadóvá válhat!

A KOMPLEX SZAKMAI ALAPÚ GRAFOLÓGUSKÉPZÉS BLOKKJAI
1. félév
 1. Grafológiai alapismeretek (szempontrendszer, vizsgálati elemek)
 2. Az írás- és rajzolás biológiai és élettani feltételei, ismeretei (Írásbiológia, írástanulás, íráspszichológia)
2. félév
 1. Grafológiai elemzés- és értelmezéstan (módszertan, vizsgálati területek, szakmai lépések)
 2. A grafológia és emberismeret lélektani háttere (komplex pszichológiai elméletek és gyakorlatok)
3. félév
 1. Grafológiai személyiségkép készítés (szakvélemény készítés)
 2. Humán- és pszichológiai tanácsadás (tanácsadási technikák, esettanulmányok, grafológiai területek, etika, jog, szakma)
GRAFOLÓGIAI ELÕVÉGZETTSÉGGEL:
Képzésünkre elõtanulmányokkal – más intézmények képzését félbehagyva, kimaradva – évközben is lehet jelentkezni, hiszen a bejárás mellett iskolánk saját képzési anyagaival az otthoni tanulást is lehetõvé tesszük, és egyéni felzárkóztatást is tudunk biztosítani!
 • Akik más intézménybõl jelentkeznek át, egyénileg a képzésünk megkezdése elõtt, szintfelmérõ feladatlap eredményei alapján kapnak besorolást, hogy a már beindult csoportjaink valamelyikébe hogyan zárkózhatnak fel, illetve melyik blokkba csatlakozzanak.
 • Akik már az új képzési rendszer szerint tanultak, az elvégzett modulok (blokkok) igazolása alapján kaphatnak iskolánkban blokk felmentést. Továbbá az elõzetes tudásszint felmérõ alapján kerül sor a felzárkóztatásukra egy már beindult csoportban az estükben is
 A tanfolyamra történõ jelentkezés elfogadásához szükséges:
 • kitöltött jelentkezési lap leadása
 • 2 db igazolványkép leadása (leckekönyvbe és a jelentkezési lapra)
 • a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata
 • 5.000.- Ft regisztrációs díj rendezése (személyes befizetés, csekk vagy átutalás)
 • felnõttképzési szerzõdés megkötése a képzési intézménnyel
 • tandíj 120.000 Ft / félév
 • havidíj első befizetése (20.000.- ft/hó) vagy egyben a félév 100.000.- Ft, így 20.000 Ft kedvezményt kaphat
Távoktatás esetén minden postai úton intézhetõ! A levelezõ, szombati oktatás pontos kezdési idõpontjáról minden jelentkezõt értesítünk! 
 
Jelentkezési lapját visszaküldheti e-mailban az 
 
címen, és ebben az esetben a személyes beiratkozáskor, vagy hagyományos postai úton kell a többi dokumentumot pótolni:
 
Levelezési cím:
Grafodidakt Plusz Stúdió Kft.
Rénesné Eller Gertrúd (hivatlosan Rénes Tiborné) ügyvezetõ részére
Székhely, levelezési cím: 1184. Budapest, Kézmûves u. 8/A. III.10. 

SZEMÉLYES BEIRATKOZÁS:
Személyes beiratkozásra és befizetésre van lehetõség iskolánk oktatási helyszínén, ügyfélfogadási irodánkban. Kérünk elõtte telefonos egyeztetést az alábbi elérhetõségeken
Telefon: 06 1 292 4257, 06 20 560 8092
Oktatás: 1056. Budapest, Irányi utca 3. (Ferenciek tere metró megállónál)
vagy Budaörsön vidékiek részére elérhetőség előre egyeztetve!

- Képzési napok
Levelezõn csoportos képzésben = minden második szombaton 9 -14 óra között vagy péntekenként 16 - 19 óra között
Intenzív önálló és csoportos benti tanulás mellett benti konzultáció =  havonta egy szombaton 9-14 óra között
Egyéni távoktatás = nincs kötelezõ bejárás, egyéni konzultáció külön egyeztetéssel kérhetõ

Haladó csoportjainkba egyéni felzárkózásra van lehetõség!
- Távoktatással bármikor, önállóan elkezdhetõ a tanulás!

Ügyfélfogadás: Telefonon egyeztetett idõpontokban, bármely napon irodánkban személyes ügyintézési lehetõség. 
 
SZÁMLÁZÁSI INFORMÁCIÓ!
A számlázási információkat a jelentkezési lapon kérjük gondosan kitölteni, mert utólag nem áll módunkban a számlát módosítani! Átutalás és csekkbefizetés esetén kérjük beírni a hallgató pontos nevét, és a befizetés közleményeként a befizetett blokk számát vagy a havi részlet befizetési megnevezését!
 
Köszönjük az érdeklõdését! További kérdések esetén szívesen állunk rendelkezésére.
 
Budapest, 2020. január 01.
 
Rénesné Eller Gertrúd
Intézményvezetõ
Grafodidakt Plusz Stúdió Kft. 
06-20-560-8092
06-1-292-4257