Grafolgia
Mvszet
Mdia
Galria
Linkek
 
Grafomagazin


                
Rákattintva letölthető dokumentum a GDPR Általános Adatvédelmi Rendelet szerint

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 2018

Kérjük olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatót és adatainak megadása során nyilatkozzon a jelentkezési lap alján!
A nyilatkozatára az Európai Unió által kiadott, 2018. 05. 25-én hatályba lépő Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) miatt van szükség. A rendelet a természetes személyek személyes adatvédelméről szól, amely célja, hogy egységesen szabályozza a személyes adatok magánvállalatok és közhivatalok által történő feldolgozását, használatát. Azért, hogy mi is eleget tehessünk ennek a személyes adatvédelem szempontjából fontos rendeletnek, szükségünk van az Ön nyilatkozatára az adatainak iskolai (képzői) kezeléséről! Köszönjük, hogy együttműködik velünk!


Tanfolyamokra jelentkezés feltétele:
- minimum érettségi igazolása (akkreditált pedagógus továbbképzés esetén felsőfokú végzettség, diploma)
- a megállapított és elfogadott tandíj vagy tandíjrészlet befizetés igazolása (kérhet postán csekket)
- vagy átutalhat a 11719001-29906864 számlaszámon (OTP BANK )
- jelentkezési lap leadása


A Grafodidakt Plusz Stúdió bármely tanfolyamára jelentkezhet minden magyar vagy magyar anyanyelvû, érettségivel (külföldiek esetében az ezzel azonos végzettséget bizonyító okirattal idegen nyelvû végzettséget igazoló okirat esetén közjegyzõi hitelesítésû) rendelkezõ állampolgár. A jelentkezéssel egyidõben minden hallgatóval Képzési Szerzõdést kötünk, melynek lényegét a
2020 szeptember 1-én életbe lépett Felnõttképzési törvény idevonatkozó elõírásai szabályozzák.

Az igazolásul szolgáló okiratok bármelyike lehet fénymásolat is, ha az eredeti a késõbbiekben bemutatásra kerül, és az alapján az iroda hitelesíti a beadott fénymásolatot.

AKTUÁLIS JELENTKEZÉSI LAPOT KÉRHET Email-ben

grafologia.iroda@gmail.com

Rénesné Eller Gertrúd