Grafolgia
Mvszet
Mdia
Galria
Linkek
 
Grafomagazin


TANDÍJ BEFIZETÉSEK

Tandíj: Minden tanfolyomhoz külön jelölve!

Emeltszintű grafológusképzésben másfél éves tanulással 120.000 Ft / félév
Félév egyben befizetés esetén csak 100.000 Ft
Félév havi részletekben 20.000.- ft/ hó ( hat hónap)

A tandíj mindent magába foglal: csoportos órákat, távoktatási programcsomagokat, tanulási segédanyagokat, egyéni konztultációkat, gyakorlatokat, műhelymunkát is! 
A tandíj mindenkor magába foglalja a házi feladatok tanári ellenõrzését, az intézmény által kiadott saját oktatási jegyzeteket, segédanyagokat, távoktatási anyagot. A további ajánlott tankönyvek intézményünkben megvásárolhatók, vidékiek részére megrendelhetõk, a képzés során posta költséget távoktatás esetén sem számolunk fel!

Azok, akik  elvégzik a teljes féléveket és rendszeresen, sikeresen elvégzik a gyakorlatokat, nem kell külön félévzáró vizsgákat tenniük! A képzés során évközi vizsgadíj nincs. 

A képzés végén sorra kerülõ emeltszintű szakmai vizsgadíj kb. modulonként 15.000 Ft (összesen három szakmai modul)
Évközi vizsgák nincsenek!

A Grafodidakt Plusz Stúdió vezetõsége fenntartja a tandíjváltoztatás jogát, de ezt minden esetben köteles közölni a hallgatóval az aktuális Felnõttképzési Szerzõdés aláírása elõtt, vagy módosítani kell a Felnõttképzési Szerzõdést. 

 Záróvizsgát tenni csak a kötelezõen elõírt gyakorlatokkal (pl. esettanulmányok) és a befizetések rendezése esetén lehet.

BEFIZETÉSI HATÁRIDÕK

1. részlet befizetési határideje:
Folyamatosan a jelentkezések, illetve a regisztráció alkalmával, de legkésõbb a tanulmányok megkezdésének elsõ napján.

2. További részletek határideje:
Legkésõbb minden hónap 10-ig az aktuális havi befizetésnek, függetlenül a távoktatási tanulási haladástól. Minden esetben a befizetés napján kelt postabélyegzõ dátuma vagy kiállított készpénzes számla dátuma a mérvadó.